Jančiūnų laisvalaikio salės atnaujinimas

  Kultūros įstaigos kaimo vietovėse neretai atlieka ne vien kultūros, bet ir socialines funkcijas, suburia vietos gyventojus, skatina bendruomeniškumą. Jančiūnų laisvalaikio salė – tai Šalčininkų kultūros centro padalinys, kuriame puoselėjamas liaudies menas, tradicijos ir kultūra. Vietos  gyventojams tai didžiulė, o kartais net vienintelė pramoga Jančiūnų apylinkėse. Čia vietos bendruomenė turiningai leidžia laisvalaikį, susitinka per naujametinius renginius, Užgavėnes, Andriejaus vakarones, rengiami koncertai Senelių dienos proga, organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir dirbtuvės.

  Jančiūnų laisvalaikio salės remonto darbai atlikti Šalčininkų kultūros centrui įgyvendinant projektą „Jančiūnų laisvalaikio salės pastato pritaikymas kaimo bendruomenės veiklai“. Pagal sutartį su nacionaline mokėjimo agentūra gautas 119 tūkst. eurų finansavimas, 21 tūkst. eurų skirta iš valstybės biudžeto, Šalčininkų rajono savivaldybės įnašas – 68 144 eurų.  Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonės „Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Bendruomenių veiklai svarbių viešųjų erdvių įrengimas“.

  Šiandien įžengiame į šviesias ir jaukias patalpas, kuriose kur kas maloniau bus klausytis koncerto arba dainuoti naujoje scenoje.

– Jančiūnų kultūros namai yra erdvūs. Žiūrovų salėje vienu metu telpa 150 žmonių. Projekto ir skirto finansavimo dėka po remonto darbų pasiektas puikus rezultatas. Dabar turėsime atnaujintą rūbinę, holą, parodoms ir edukacinėms veikloms skirtas patalpas. Džiaugiuosi, kad realizavus projektą pagerėjo ir darbuotojų darbo sąlygos. Nekantriai laukiame, kai galėsime pakviesti vietos bendruomenę ir visus, prisidėjusius prie remonto, į pirmą renginį, Jančiūnų laisvalaikio salės atidarymo šventę, – pasakoja Šalčininkų kultūros centro direktorė Gražina Zabarauskaitė.

Šalčininkų kultūros centro kolektyvas atskleidžia, kad artimiausiu metu atnaujintoje Jančiūnų laisvalaikio salėje numatomi įvairūs koncertai, spektakliai, valstybinių švenčių minėjimai bei kiti renginiai, skatinantys tradicijų ir papročių puoselėjimą, taip pat vasaros meno mokyklos užsiėmimai vaikams bei jaunimo edukaciniai užsiėmimai. Glaudžiai bendradarbiaujant ir keičiantis patirtimi su kitomis įstaigomis ir institucijomis bus labiau prieinami aukštesnio lygio renginiai, taip užtikrinant vietos bendruomenės socialinės, kultūrinės veiklos vystymosi tolygumą bei aktyvaus dalyvavimo bendruomeninėje veikloje prieinamumą.

Projektas įgyvendintas pagal VPS priemonės 

Šaltinis: salcininkai.lt

Komentarai

mood_bad
  • Komentarų dar nėra.
  • Pridėti komentarą